Politica de confidențialitate

Politica internă de prelucrare a datelor cu caracter personal

EUROSOL CONSULTING SRL operează conform normelor europene GDPR în privința colectării, stocarii si procesarii datelor cu caracter personal. Informatiile pe care ni le furnizati sunt tratate cu respectul cuvenit, sunt stocate in conditii de maxima siguranta si sunt prelucrate in colaborare cu organizatii care respecta in proportie de 100% normele GDPR. Datele personale colectate de site-ul www.infiintare-firma.net sunt stocate pe servere cu un nivel foarte ridicat de securitate, sunt prelucrate exclusiv in scopul imbunatatirii serviciilor noastre.
Intelegem responsabilitatea pe care o avem in privinta datelor cu caracter personal, si ne comportam ca atare.

Ce date prelucrăm?

In ipoteza inregistrarii si procesarii unei comenzi prin portalul infiintarefirm.net sunteți de acord să ne încredințați următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, cnp, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, adresa de ip, număr de telefon, in scopul prestarii serviciilor comandate

Care este scopul și temeiul juridic al prelucrării?

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului dvs. în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, numit în cele ce urmează Regulament.

Situațiile în care Eurosol Consulting SRL va colecta și prelucra datele dvs cu caracter personal și scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate, sunt următoarele:

Prestrarea de servicii de secretariat, de servicii juridice si de reprezentare, (indirect,  prin parteneri autorizati), aferente inregistrarii in registrul comertului a constituirii sau modificarii entitatilor supuse inregistrarii, coform legii nr. 26/1990,  legii nr. 31/1990, si a OUG. nr. 44/2008. (serviciile enuntate mai sus pot viza: rezervarea denumirii la ONRC, obtinerea de certificate constatatoare, redactarea de acte, reprezentarea la ONRC etc.)

Cine are acces la datele Dvs.?

Utilizăm diverse servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la dvs., cu mențiunea expresă că vom apelam doar la furnizori care oferă garanţii suficiente privind aplicarea măsurilor tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea datelor să respecte cerinţele prevăzute în Regulament şi să asigure protecţia dvs.
Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii menționați și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:

  1. Servicii de inregistrare in Registrul Comertuluiu realizate de functionari din cadrul Oficiul National al Registrului Comertului (denumit in continuare ONRC). Date transmise sunt:  nume, prenume, adresă, CNP, nr. tel., adresa mail.)
  2. Servicii juridice, cum sunt: consultanta juridica, reprezentarea dvs. la ONRC, certificarea declaratiilor de asociat/administrator. Toate aceste servicii sunt furnizate de cabinete de avocatura partenere, (datele transmise sunt: nume, prenume, adresă, CNP)
  3. Servicii de curierat/poștă, in cazul in care va transmitem corespondeta (date transmise: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă);
  4. Servicii de contabilitate realizate de contabili autorizati (date transmise sunt cele cuprinse in facturile pe care le emitem si anume: nume, prenume, adresă, cnp;)
  5. Servicii de monitorizare trafic web – IP, sistem de operare, browser utilizat; Google Analytics

Cât timp sunt stocate datele Dvs.?

Datele cu caracter personal furnizate de dvs. vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu dvs. precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție.

Care sunt drepturile dvs.?

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

– dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține de la noi o confirmare/infirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate noua, care fac obiectul prelucrării.

– dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete; va vom comunica orice rectificare a acestor date, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate;

– dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar SC EUROSOL CONSULTING SRL are obligația de a șterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine SC EUROSOL CONSULTING SRL în temeiul legislației române;

– dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri: (i) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite SC EUROSOL CONSULTING SRL să verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegală, iar dvs vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) SC EUROSOL CONSULTING SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale SC EUROSOL CONSULTING SRL prevalează asupra drepturilor dvs.;

– dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la SC EUROSOL CONSULTING SRL la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, cu conditia ca dvs sa furnizati SC EUROSOL CONSULTING SRL toate informatiile de contact necesare ale tertului;

– dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația anume în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;

– dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;

– dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

– dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de Eurosol Consulting SRL pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Cum aveți acces la datele Dvs.?

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne puteți contacta la adresa: Bucuresti, Sectorul 2, Str. Silozului nr. 19, et. 2, biroul nr. 3. email: office@eurosol.ro.

Eurosol Consulting SRL vă va furniza informațiile solicitate în format electronic.

Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea de către dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de Eurosol Consulting SRL gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de Dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Eurosol Consulting SRL poate: (a) fie să perceapă o taxă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate; (b) fie să refuze să dea curs cererii.

Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele Dvs. personale vor fi prelucrate de Eurosol Consulting SRL conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

Eurosol Consulting SRL

.